עו”ד ענבר טור שלום מסבירה כיצד ניגשים למכרז ממשלתי

עו”ד ענבר טור שלום, היועצת המשפטית של נמל אשדוד, הינה בעלת ניסיון רב בדיני המכרזים. לפי טור שלום, עסקים קטנים שאינם מנוסים בתחום, נוטים שלא להיכנס לנושא של השתתפות במכרזים ממשלתיים, כאשר במציאות לא מדובר בנושא סבוך כפי שאולי נדמה. כל שצריך לעשות הוא לעקוב אחר מכרזים ממשלתיים באינטרנט, להמתין למכרז שמתאים לתחום העיסוק שלנו, ולקרוא את תנאי המכרז.

לעתים ישנן דרישות מיוחדות לתחום: במכרזים מסוימים למשל, ישנה דרישה להפקדת ערבות. כאשר קיימת בתנאי המכרז דרישה כזאת, הצעה שתוגש ללא ערבות תיפסל על הסף.  בנוסף, לפי עו”ד ענבר טור שלום, חשוב מאוד לעמוד בלוח הזמנים שנקבע במכרז, שכן עקרון השוויון במכרזים מורה על קיום תחרות בתנאים שוויוניים, ולא ניתן להצדיק ארכה להגשת ההצעה שניתנת לאחד המציעים אך לא לאחרים. הצעות שמוגשות באיחור, ייפסלו על הסף.

הגשה למכרז ענבר טור שלום

למעשה, הכלל החשוב ביותר הוא לעמוד בתנאי המכרז כלשונם, באופן דווקני. להפקיד ערבויות אם נדרש, להגיע לאספת מציעים אם מתקיימת כזאת, לצרף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף וכדומה. במצבים מסוימים שיש שאלה כזאת או אחרת, ניתן לפנות לעורך המכרז בהקדם ולפני המועד האחרון להגשת הצעות בכל שאלה או בעיה המתעוררת בקשר למכרז.

תיקון לחוק שנעשה בשנים האחרונות ביטל את האפשרות של עורך המכרז לדרוש דמי השתתפות במכרזים ששווי ההתקשרות בהם נמוך מ- 50 מיליון ₪ (כולל מע”מ). ככל שקיים תנאי כזה במסמכי המכרז הוא מנוגד לדין ויש לפנות לעורך המכרז בבקשה לביטול התנאי. התיקון נועד לעודד עסקים קטנים לגשת למכרזים ממשלתיים.

5/5 - (1 vote)

2 Comments

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*