עו”ד ענבר טור שלום: “עברנו ממצב של ‘רצוי’ למצב של חובה”

עו”ד ענבר טור שלום, היועצת המשפטית של נמל אשדוד, אחראית על תחום המכרזים של הנמל. לפי טור שלום, התחום של דיני מכרזים השתנה רבות בעקבות חקיקתו של חוק חובת מכרזים משנת 1992. חוק חובת מכרזים, חולל מהפכה מוצלחת בכך שהחיל את מה שהיה בעבר רק חובה פסיקתית וחלקית מאד, שנשענה על ערכים של שוויון ונפוצה בעיקר ברשויות מקומיות. כלומר לפני החוק, לא הייתה חובה לערוך מכרז מצד גופים ממשלתיים, והייתה מעין “חזקת פטור”, כלומר הנחה שהגוף הממשלתי פטור מקיום מכרז, אלא אם נאמר מפורשות שיש חובה לקיים מכרז. חקיקתו של החוק יצרה שינוי תפיסתי, וחובת המכרזים הפכה להיות כל כך רחבה, כך שגופים ממשלתיים לעתים עורכים מכרז גם כאשר הם לא נדרשים לכך בחוק (כדאי לדעת כי ישנם מצבים בהם יש פטור ממשרד, למשל כאשר מדובר בצורך דחוף או בהיקף קטן יחסית מבחינה כספית של הטובין).

Rate this post

1 Comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*